Aanmelding begeleiding

 

Wanneer?

poppenHoewel leerkrachten en remedial teachers op de basisschool zich inspannen om in de groep extra hulp te geven aan jonge kinderen met leer- gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, kan het voorkomen dat sommige van deze kinderen onvoldoende van het onderwijsaanbod in de groep profiteren. In veel gevallen hebben zij tijdelijk vaak behoefte aan specialistische individuele begeleiding. In het kader van Passend Onderwijs kan ik deze kinderen, in samenwerking met de ouders en de leerkracht, de gewenste ondersteuning bieden door middel van diagnostisch onderzoek, het opstellen van een behandelplan en begeleiding op maat. De begeleiding vindt plaats op locatie of in de praktijk, een ruimte die voor jonge kinderen aantrekkelijk is en waarin zij zich snel op hun gemak voelen.

Ook in de thuissituatie kan er tijdelijk behoefte zijn aan professionele ondersteuning voor uw kind. Samen met u bekijken we wat uw kind nodig heeft. In de praktijk zijn diverse begeleidingsmogelijkheden, passend bij de leeftijd van uw kind. Voor ouders is er veel ruimte voor gesprek en overleg.  Het is van belang dat in een vroeg stadium de juiste hulp geboden wordt, zodat uw kind kan groeien in zijn ontwikkeling en (weer) met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat.

 

 

Een reden voor aanmelding door de basisschool kan zijn:

 • te weinig tijd voor een uitgebreid diagnostisch onderzoek en intensieve begeleiding
 • intern onvoldoende geschikte ruimte voor individueel onderzoek en/of begeleiding
 • beperkte mogelijkheden om het groeiend aantal kinderen met hulpvragen op te vangen
 • het ontbreken van een remedial teacher als gevolg van de bezuinigingen
 • behoefte aan expertise en hulp voor het jonge kind

 

Een reden voor aanmelding door ouders kan zijn:

 • zorgen over het kind, bijvoorbeeld omdat het thuis of op school niet lekker in zijn vel zit
 • de vinger er niet op kunnen leggen wat er aan de hand zou kunnen zijn
 • behoefte aan advies over de juiste aanpak, bijvoorbeeld bij gedragsmoeilijkheden
 • de leerkracht geeft aan dat er mogelijk leer- en/of ontwikkelingsproblemen zijn
 • behoefte aan advies, bijvoorbeeld bij het kiezen van geschikte spelmaterialen

 

Wat biedt de Praktijk voor het Jonge Kind?

 • vroegtijdige signalering van leer- gedrags- en ontwikkelingsproblemen
 • begeleiding aan kinderen met hulpvragen op het gebied van taal, spraak-taal, rekenen, spel, (senso)motoriek/sensorische integratie, sociale- en emotionele ontwikkeling, cognitieve vaardigheden, weerbaarheid en executieve functies
 • programma voor sociale vaardigheden voor kinderen vanaf 5 jaar. Is ook mogelijk in een groepje van maximaal 4 kinderen in de praktijk en tot maximaal 6 kinderen in de schoolsetting. Voor het groepsprogramma geldt een aangepast tarief
 • specifiek onderzoek naar het leerpotentieel, periode eind groep 2
 • begeleiding in spelvorm in het kader van motivatie en betekenisverlening
 • speciale spelbegeleiding, waarbij soms speelvriendjes mee mogen komen
 • handelingsgerichte werkwijze
 • aantrekkelijke speel-leerruimte (de ‘speelkamer’) met voor het kind veelal bekende materialen
 • grote variatie aan activiteiten met ruimte voor de inbreng en creativiteit van het kind, gericht op de doelstelling van de behandeling
 • Kids'Skills methode (op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen om problemen op te lossen)
 • oplossingsgerichte gespreksvoering
 • zo mogelijk aansluiting bij het actuele thema in de groep of interessegebied van het kind
 • mediërend leren en werken aan de bouwstenen van de denkontwikkeling, zoals waarnemen, nauwkeurig zijn, plannen, niet impulsief zijn enz.
 • portfolio, foto’s en indien van toepassing video-opnames
 • overleg, samenwerking en transparantie ten aanzien van ouders, scholen en hulpverleningsinstanties

 remediale-zorg

 

Spel is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het spelen stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. Bij de Praktijk voor het Jonge Kind worden daarom vooral spel en spelbegeleiding ingezet bij de remediale hulp.