Even voorstellen

Annet van RoestMijn naam is Annèt van Roest.
Na ruim 30 jaar met veel plezier en passie in het basisonderwijs gewerkt te hebben als leerkracht in de onderbouw, remedial teacher en als begeleider van jonge kinderen met een ‘rugzakje’, ben ik na mijn studie gestart met een eigen praktijk, speciaal voor het jonge kind.

Gedurende mijn onderwijsloopbaan merkte ik dat mijn affiniteit met het werken met jonge, soms kwetsbare kinderen groeide. Er ontstond een behoefte om hen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Om deze reden volgde ik in de loop der jaren vele cursussen en trainingen.
Uiteindelijk besloot ik in 2003 de opleiding te gaan volgen tot Leraar Speciaal Onderwijs aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, met als specialisatie ’Remediale zorg jonge (risico)kinderen’. Vervolgens ben ik, eveneens aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, afgestudeerd als Master Special Educational Needs.

Ik vind het belangrijk om zowel theoretische als praktische kennis op te doen en neem dan ook regelmatig deel aan diverse nascholingsactiviteiten. Deze bestaan onder andere uit studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van o.a. orthopedagogiek, gedrag, oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en mediërend leren®.

Als Specialist Jonge Kind denk ik te kunnen voorzien in de behoefte aan expertise en ondersteuning in het kader van passend onderwijs voor elk kind.
Door constructief samen te werken met ouders, scholen en diverse andere externe hulpverleners, kunnen we het jonge kind optimale kansen bieden voor een brede ontwikkeling binnen zijn mogelijkheden, wat belangrijk is voor de hele schoolperiode en wellicht ook voor zijn verdere loopbaan.

                                                            

 

Lidmaatschappen:

  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
  • Vereniging Ortho-Agogische Activiteiten
  • Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Vereniging Jonge Kind

LinkedIn:  www.linkedin.com/in/annèt-van-roest-94271770

Publicatie:

Van Roest, A. (2011). De betekenis van spel voor de ontwikkeling van jonge risicokinderen in het primair onderwijs. In G.M. van der Aalsvoort (red.), Van spelen tot serious gaming. Leuven: Acco.